“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Vrijwaringsclausules; nut, valkuilen en geldigheid

Vrijwaringsclausules zijn een niet meer weg te denken fenomeen in commerciƫle contracten. Zij vormen in zekere zin de tegenhanger van exoneratieclausules. In dit artikel wordt de vrijwaringsclausule nader belicht, wordt ingegaan op de werking van dergelijke bepalingen en de geldigheid, meer in het bijzonder in het licht van een recente uitspraak van de Hoge Raad over de geldigheid van een vrijwaringsbeding voor bestuursrechtelijke boetes die zijn opgelegd krachtens de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).

Klik hier voor het artikel in pdf.