“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Voorschriften als voorbehouden; een lastige vorm’

In de rechtspraktijk wordt veelvuldig gebruikgemaakt van vormvoorschriften om een voorbehoud te maken. Onder die vormvoorschriften is het voorbehoud van het bereiken van een schriftelijke overeenstemming wel het meest voorkomende. Soms schrijft de wet de schriftelijke vorm voor. Zijn de rechtsgevolgen van het niet-voldoen aan wettelijk voorgeschreven voormvereisten betrekkelijk helder, bij vrijwillig, contractueel overeengekomen vormvereisten is dat bepaald niet het geval. In dit artikel wordt nader ingegaan op de juridische complicaties bij vrijwillig contractueel overeengekomen vormvoorschriften.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, _Voorvoorschriften als voorbehouden_ een lastige vorm_ in Bb, 2014/24, p. 71-73