“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Vergoeding van positief of negatief contractsbelang bij afgebroken onderhandelingen?

De wijze van schadeberekening verschilt al naargelang de juridische grondslag voor de aansprakelijkheid. Bij aansprakelijkheid als gevolg van ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen geldt sinds het arrest Plas/Valburg dat het positief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking komt. Dat vergoeding van het positief contractsbelang in de praktijk steeds minder voorkomt, laat onverlet dat de mogelijkheid tot het vorderen van het positief contractsbelang uitgangspunt blijft. Enkele recente uitspraken uit de hogere feitenrechtspraak bevestigen dit, waarbij een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aantoont hoe flexibel ons schadevergoedingsrecht is en hoe groot de rechterlijke vrijheid in dat verband.

Klik hier voor het artikel in pdf.