“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Schade in de vorm van buitengerechtelijke incassokosten; een overzicht

Wie zijn recht wil effectueren, ontkomt er in de praktijk niet aan om daartoe kosten te maken. Dat kunnen, in de optiek van de wetgever, proceskosten zijn (gerechtelijke kosten) en buitengerechtelijke kosten, maar veelal zal het een combinatie daarvan zijn. In dit artikel, dat ik samen met Mariska Nijenhof-Wolters schreef, wordt ingegaan op het onderscheid tussen de buitengerechtelijke kosten in de zin van art. 6:96 lid 2 BW en de gerechtelijke kosten, en op de ontwikkeling van het leerstuk omtrent de (vergoeding van) buitengerechtelijke incassokosten in de zin van art. 6:96 lid 2 sub c BW.

Klik hier voor het artikel in pdf.