“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Over de wenselijkheid om iedere pagina te paraferen

Eén van de functies van het geschreven contract, naast de wens om daarin aanvullingen op of afwijkingen van de wet op te nemen, is de bewijsfunctie. De partij die het bestaan en/of de inhoud van een contract moet bewijzen, wordt daarbij geholpen door art. 156 lid 1 Rv dat aan ‘ondertekende geschriften’ dwingende bewijskracht toekent. Dat in dat kader echter niet in alle gevallen kan worden volstaan met het zetten van een handtekening op de laatste pagina van een contract, volgt uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

Klik hier voor het artikel.