“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Over de totstandkoming van overeenkomsten; het blijft lastig!

Eens in de zoveel tijd wijst de Hoge Raad een arrest waarvan het goed is om er even bij stil te staan. Niet omdat het een baanbrekend nieuw inzicht verschaft, maar gewoon omdat het een uitspraak is over een fundamenteel leerstuk binnen het contractenrecht waar iedere (praktijk)jurist regelmatig mee te maken heeft en waarbij het goed is om de verdieping te zoeken. De uitspraak van de Hoge Raad van 27 juni 2014 over de totstandkoming van overeenkomsten (het bestaan van wilsovereenstemming) is zo’n uitspraak.

Klik hier voor het artikel in pdf.