“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Onderzoeks- versus mededelingsplichten bij non-conformiteit bij koop

Artikel 7:17 BW bepaalt dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden en dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen van de verkoper, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Vervolgens wordt kenbaar gemaakt wat de koper in beginsel ten minste mag verwachten. Dit is de conformiteitseis bij koop. De hamvraag blijft echter wat de koper in het concrete geval daadwerkelijk mocht verwachten. Op welke wijze deĀ conformiteitsnorm van art. 7:17 BW moet worden ingevuld en, meer in het bijzonder, wat daarbij de verhouding is tussen de onderzoeksplichten van de koper en de mededelings- plichten van de verkoper, houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Een recente uitspraak van de Hoge Raad werpt meer licht op deze kwestie.

Klik hier voor het artikel in pdf.