“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Wat is er mis met (gerechtvaardigd) totstandkomingsvertrouwen?’

Professor Nieuwenhuis refereert aan het arrest Plas/Valburg als één van de juridische dieptepunten in onze vaderlandse jurisprudentie. Zie ik het goed, dan komt zijn betoog er in de kern op neer dat het criterium dat de Hoge Raad aanlegt voor de beantwoording van de vraag of onderhandelingen nog gelegitimeerd kunnen worden afgebroken, namelijk: gerechtvaardigd vertrouwen in het welslagen van de onderhandelingen ofwel gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen, geen goede maatstaf zou zijn. Bij deze constatering maak ik enige relativerende opmerkingen.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, ‘Wat is er mis met (gerechtvaardigd) totstandkomingsvertrouwen?’, AA 2010, p. 737-739, met repliek J.H, Nieuwenhuis, p. 740-741