“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Schriftelijkheidsvereiste; Valkuil of redding?’

De voorwaarde van schriftelijkheid die, met name in algemene voorwaarden, regelmatig wordt bedongen is een van de thema’s die centraal staat in het arbitrale vonnis van de Raad van Abitrage voor de Bouw (24 augustus 2010, NO. 31.209). De achtergrond van deze voorwaarde zal ongetwijfeld de wens van de gebruiker van de algemene voorwaarden zijn geweest om voor hemzelf maximale flexibiliteit te creëren zodat hij het zo lang mogelijk in eigen hand heeft om de overeenkomst al dan niet tot stand te brengen. Dat een dergelijke voorwaarde echter, met name kennelijk in het bouwrecht, tegen de gebruiker van de voorwaarde kan werken, volgt uit de genoemde uitspraak die centraal staat in deze annotatie. Daarnaast geeft de uitspraak grond voor een aantal overpeinzingen over het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, ‘Schriftelijkheidsvereiste; Valkuil of redding?’, TBR 2011, afl. 7, p. 678-680