“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Schadevergoeding bij gelegitimeerd en ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen’

Het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen blijft de gemoederen bezighouden. Er wordt nog steeds veel over geprocedeerd en daarmee blijft het voor de praktijk een belangrijk leerstuk. In een recente uitspraak bevestigde de Hoge Raad dat het daarbij niet enkel hoeft te gaan om de aanwezigheid van vertrouwen in – kort gezegd – het welslagen van de onderhandelingen, maar om alle omstandigheden van het geval. Daarnaast begint zich in de lagere rechtspraak een interessant raamwerk af te tekenen voor het beoordelen van vorderingen tot schadevergoeding bij gelegitimeerd afgebroken onderhandelingen.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, ‘Schadevergoeding bij gelegitimeerd en ongelegitimeerd afgebroken onderhandelingen’, Bb 2013, afl. 24, p. 256-259