“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Over het afbreken van onderhandelingen en de juridische houdbaarheid van voorbehouden’

In het kader van de opzet van mijn proefschrift over afgebroken onderhandelingen en de juridische houdbaarheid van voorbehouden heb ik in de maanden januari en februari van dit jaar een onderzoek gehouden onder 2229 advocaten (voornamelijk werkzaam bij de grote kantoren en met minimaal 5 jaar relevante werkervaring) en 1024 bedrijfsjuristen (waaronder, met medewerking van het NGB, de NGB-leden). In totaal hebben 534 geënquêteerden daadwerkelijk gerespondeerd, waaronder 293 advocaten en 241 bedrijfsjuristen. Na een korte omschrijving van het doel van het onderzoek treft u in dit artikel de meest in het oog springende resultaten daarvan aan.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, ‘Over het afbreken van onderhandelingen en de juridische houdbaarheid van voorbehouden’, NGB Ledenbulletin 2007