“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Over de contractuele plicht tot (door)onderhandelen’

Wanneer kunnen onderhandelingen die worden gevoerd op basis van een contractuele verplichting daartoe, gelegitimeerd worden afgebroken? Dit was één van de vragen die centraal stond in het geschil dat uitmondde in het arrest van de Hoge Raad van 29 oktober 2010. In dit artikel zal deze vraag, geplaatst in het bredere perspectief van het leerstuk van afgebroken onderhandelingen, worden behandeld, waarbij met name wordt ingegaan op het onderscheid tussen het afbreken van onderhandelingen in de precontractuele fase en het afbreken daarvan in de contractuele fase.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, ‘Over de contractuele plicht tot (door)onderhandelen’, NTBR 2011, afl. 2, p. 69-73