“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Drafting tips & skills: Less is more!’

Vraag een jurist een contract op te stellen en veelal zal de neiging bestaan om zoveel mogelijk risico’s, die zich in het kader van de uitvoering kunnen voordoen, bij de wederpartij te leggen. De vraag is  of dat altijd nastrevenswaardig is. Enkele overdenkingen ter nuancering.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, ‘Drafting tips & skills Less is more!’, ORP 2014, afl. 2, p. 36-37