“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Contracteren onder voorbehoud: het blijft lastig!’

In de (internationale) contractenrechtpraktijk wordt in de precontractuele fase veelvuldig gebruikgemaakt van voorbehouden om te proberen contractuele gebondenheid te voorkomen en de handen daarmee zolang mogelijk vrij te houden om de onderhandelingen nog te kunnen afbreken. Dat het gebruik van voorbehouden in de praktijk regelmatig aanleiding geeft tot geschillen, behoeft, gezien de jurisprudentie op dit vlak, geen betoog. Op 5 maart 2010 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in de zaak Fair Play/Geveke. De uitspraak is afgedaan met art. 81 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO). De casus die aan deze uitspraak ten grondslag ligt, is daarentegen wel interessant en onderstreept maar weer eens het belang van een juiste formulering en toepassing van voorbehouden. In dit artikel volgen enkele bespiegelingen naar aanleiding van deze zaak.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, ‘Contracteren onder voorbehoud: het blijft lastig!’, MvV 2010, afl. 6, p. 168-172