“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Afgebroken onderhandelingen en de juridische kwalificatie van voorbehouden’

In dit artikel worden de belangrijkste conclusies uit het proefschrift van Marcel Ruygvoorn (M.R. Ruygvoorn, Afgebroken onderhandelingen en het gebruik van voorbehouden (diss.), Deventer: Kluwer 2009) besproken, mede in het licht van twee (voor het moment van schrijven van het artikel) recente uitspraken.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, ‘Afgebroken onderhandelingen en de juridische kwalificatie van voorbehouden’, TBR 2010, afl. 7, p. 664-669