“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

‘Afbreken van onderhandelingen; een stappenplan’

Wie als advocaat van doen heeft met (een dreigende) juridische procedure wegens het vermeend ongeoorloofd afbreken van onderhandelingen, ziet zich geconfronteerd met een complex leerstuk waarbij de kernvraag uiteindelijk is of in voldoende mate rekening is gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de onderhandelingspartner. Om deze vraag te kunnen beantwoorden beoogt dit artikel een stappenplan te geven waarbij elke stap kort wordt toegelicht onder verwijzing naar enige relevante jurisprudentie.

Download volledige publicatie in PDF: M.R. Ruygvoorn, ‘Afbreken van onderhandelingen; een stappenplan’, NJB 2006, afl. 21, p. 1144-1151