“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Forumkeuze en ‘battle of forms’ bij internationale overeenkomsten; het blijft oppassen geblazen!

Ook bij grensoverschrijdende overeenkomsten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Daarin plegen vrijwel altijd forumkeuzebedingen te zijn opgenomen. Dat op die bedingen slechts onder bijzondere voorwaarden een beroep gedaan kan worden, is door het Hof van Justitie in 2016 al bepaald.¬†Extra complex wordt de situatie echter wanneer er, naast van opname van een forumkeuzebeding in algemene voorwaarden, ook nog eens sprake is van de ‘battle of forms’ in internationale verhoudingen.

Klik hier voor het artikel.