“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

De ene kwijting is de andere niet

In Bedrijfsjuridische berichten (Bb) 2018/73 schreef Marcel Ruygvoorn het artikel ‘De ene kwijting is de andere niet’.

Kwijting verlenen doen wij, juristen, regelmatig. Maar wat houdt ‘kwijting’ in juridische zin eigenlijk in? En wat zijn precies de rechtsgevolgen van verleende ‘kwijting’? En in het kader van die laatste vraag: wat geldt indien blijkt dat ik mij bij het verlenen van kwijting heb vergist en dat de schuld ten aanzien waarvan ik kwijting heb verleend, toch nog niet helemaal gedelgd was? Deze laatste vraag staat centraal in het door Marcel in dit artikel besproken arrest.

Klik hier voor het artikel.

Voor meer informatie:

Marcel Ruygvoorn
+31 30 259 5646
marcelruygvoorn@vbk.nl