“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Positief contractsbelang bij afgebroken onderhandelingen; nog steeds geldend recht

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 april 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3102) met zoveel woorden bevestigd dat indien het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is in verband met rechtens relevant totstandkomingsvertrouwen aan de zijde van de wederpartij van de partij die afbreekt, het positief contractsbelang voor vergoeding in aanmerking komt. ...

Lees meer

Posted on: August 6, 2014