“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website is grote zorg besteed. Desalniettemin kan het voorkomen dat de website op enig moment bijvoorbeeld de juridische status quo van het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen niet meer correct weergeeft, bijvoorbeeld doordat er sprake is van nieuwe, gewijzigde rechtspraak of wetgeving. Er wordt uiteraard naar gestreefd om de website vervolgens weer zo spoedig mogelijk in overeenstemming met de laatste rechtspraak, literatuur en wetgeving te brengen, maar daarin kan enige vertraging optreden.

Het gebruik van deze website en de informatie die via deze website wordt verkregen, geschiedt volledig voor eigen risico van de gebruiker. Van Benthem & Keulen N.V. en mr. dr. M.R. Ruygvoorn zijn niet aansprakelijk voor (het gebruik van) informatie die via deze website wordt verkregen. Indien u er zeker van wilt zijn dat de informatie die via deze website kan worden verkregen de laatste stand van de rechtspraak, de literatuur en/of de wetgeving weergeeft, verzoeken wij u contact op te nemen met Van Benthem & Keulen N.V.