“Een juist gebruik van voorbehouden in het onderhandelingsproces kan claims voorkomen.”

“Afbreken van onderhandelingen kan leiden tot schadevergoeding of een verplichting om door te onderhandelen”

“Kostenvergoeding mogelijk, ook als het afbreken van onderhandelingen nog vrij staat.”

Copyright statement

De teksten die u op deze website tegenkomt, evenals de artikelen die u kunt downloaden, zijn auteursrechtelijk beschermd. Het staat u evenwel vrij om deze teksten te verveelvoudigen en/of te openbaren, mits u daarbij een duidelijke verwijzing naar de bron opneemt en tenzij sprake is van bedrijfsmatig gebruik. Indien u teksten van deze website en/of publicaties die u via deze website kunt downloaden wilt gebruiken voor zakelijke doeleinden, verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met Van Benthem & Keulen N.V.